Hem


Nu händer det!


Bli delägare i Önneköps Bygdebolag och investera i bygdens framtid!

Föreningen Levande Önnköp har nu startat ett bygdebolag som äger och driver lanthandel och kulturhus mitt i Önneköp!

Det är med stor glädje vi konstaterar att vi nått vårt mål med minst 400 sålda andelar till vårt bygdebolag. Tack alla ni som stöttat oss och engagerat er! Vi har tillsammans visat att om vi går ihop kan vi säkra lanthandelns framtid och skapa en plats för kultur, turism och  evenemang i hjärtat av vår by! Nu fortsätter processen att skapa en organisation och struktur för bolaget och alla aktiviteter kopplat till lanthandel och kulturhus. 

Bygdens Lanthandel

ÄGD AV BYGDEN!

Vi vill skapa ett samägande där bygdens invånare äger och driver lanthandeln genom ett vinstbegränsat aktiebolag. Genom att skapa ett engagemang genom delägarskap och utveckling av den service som invånarna behöver, hoppas vi öka omsättningen, minska kostnaden och återföra vinsterna till bygden. Vi vill verka för den lokala ekonomin, närproducerad mat och samarbete med lokala aktörer för en hållbar långsiktig utveckling.

Kulturhus mitt ibyn

INTE BARA MAT OCH SERVICE

Det finns massor med goda krafter som vill utveckla aktiviteter för att främja sammanhållningen och utvecklingen av bygden. Redan idag finns byaförening, idrottsförening och andra som är aktiva för att skapa en levande bygd.

Ett kulturhus, ägt av ett bygdebolag, blir ett sammanhang att samla och utveckla nya aktiviteter för ännu mer fart och spännande upplevelser. En plats för föreningar och invånare att mötas i aktiveter kring till exempel konst, musik, odling, matlagning och hantverk som inte sker i de redan etablerade föreningarna.

Sponsorer

Ett stort tack till er föreningar och företag som stöttar vårt bygdebolag!

Vi klarade det!!!


Bygdebolaget är på plats, finansieringen säkrad och fastigheterna är köpta! Det går förstås fortfarande att köpa andelar i bolaget för att stötta och engagera sig!

Har ni frågor kring processen eller annat kring bygdebolaget, tveka inte att ta kontakt på info@levandeonnekop.se

Återigen – tack för ert stöd och engagemang!
Styrelsen Levande Önneköp.
Bli delägare!

Läs mer om bygdebolaget

och hur du köper andelar här!